MARCAS DE UN CARÁCTER. 9 TRAZOS

CHOPS OF ONE CHARACTER. 9 LINES


A9-1

A9-1 HSIN (xin, shin)
Fiel. Apellido. Digno de fé.

Faithful. Surname. Worthy of faith.